Felhasználási feltételek a nevezési rendszer használatához.


A nevezési rendszer az Agni-Tech Kft. - (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71., adószám: 13029368-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-715313 , elérhetősége: kovacs.istvan@agni.hu T: +36 1 236-3010) - tulajdona és a Agni-Tech Kft. üzemelteti.

Jelen felhasználási feltételek jelentik az Ön és a nevezési szolgáltatást üzemeltető Agni-Tech Kft. között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak az ellenérték fejében igénybe vehető ("fizetős") és/vagy a regisztrációhoz kötött vagy ingyenes szolgáltatások ("Szolgáltatás") használatára vonatkozóan.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket, amely a nevezési szolgáltatás használatát szabályozza.
Amennyiben igénybe kívánja venni a nevezes.hu által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A nevezési rendszerben elérhető szolgáltatások használata felhasználóként ingyenes.

Az Agni-Tech Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előre meg nem határozott rendszerességgel aktualizálja, felülvizsgálja, kiegészítse és egyéb módon módosítsa a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan.
A frissítések, felülvizsgálatok, kiegészítések, módosítások, valamint a kiegészítő szabályok, irányelvek és feltételek azonnal hatályba lépnek és a felhasználási feltételek szerves részét képezik.

A felelősség kizárása

A nevezes.hu-t működtető Agni-Tech Kft. nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Az Agni-Tech Kft. semmilyen körülmények között sem tehető felelőssé semmilyen olyan kárért, amely a szoftver teljesítményéből vagy annak elmaradásából, valamint a szolgáltatással párhuzamosan működő egyéb szoftveres alkalmazásokkal összefüggésbe hozható esetleges meghibásodásokból keletkezik.

Az Agni-Tech Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Agni-Tech Kft. kifejezetten kizárja.
Az Agni-Tech Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra nézve.
A honlap használatával Ön elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelőségére teszi az Agni-Tech Kft. nem vállal semmilyen felelőséget az Ön számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett, elszenvedett károkért a honlap használatával kapcsolatban.
Az Agni-Tech Kft. kizár minden felelősséget amely a program letöltéséből, esetleges hibájából illetve az Ön számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.
Az Agni-Tech Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Agni-Tech Kft. kifejezetten kizárja.

A szolgáltatás karbantartása

Agni-Tech Kft. jogosult a honlap karbantartása érdekében a szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeletetés kivételes esetekben Agni-Tech Kft. előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat.
Ilyenkor Agni-Tech Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében. A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az interneten az adattovábbítás illetve annak sebessége számos tényező függvénye.
Agni-Tech Kft. mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért.

Adatvédelem

Agni-Tech Kft. jogosult a Felhasználó adatait tárolni, feldolgozni, és a szolgáltatással kapcsolatban hasznosítani.
Felhasználó elfogadja, hogy Agni-Tech Kft. személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja.
Agni-Tech Kft. különösképp jogosult:

* Kötelezettségének eleget téve - amennyiben erre jogszabály kötelezi - az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni.
* A regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat - névhez nem kötötten - statisztikai és marketing célokra felhasználni.
* A személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni.
* A nevezes.hu-t működtető Agni-Tech Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (a szolgáltatásokkal összefüggő) hirdetéseket, reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön.